START | FÖLJ | TIPS | FRÅGA | TIDSBOKNING | VECKOBREV | GÅ MED | ELEVER |  
Få ett veckobrev med nya uppdateringar!

Anmälan till veckobrev:
Veckobrevet kan vara av intresse för dig som är pedagog, lärare, utbildare, skola, 
skolledare, elev, app-utvecklare eller läromedelsförfattare. Du som vill bli inspirerad, 
entusiasmerad och inte minst engagerad på ett nytt sätt. Jag delar med mig av mina 
upplevelser, min erfarenhet, av mina misstag och mina framgångar. Ask Valdi är sidan 
där du får idéer och stöd.

Du kan också välja att skicka ett mejl till

hello@askvaldi.com

Copyright by Ask Valdi 2016-2017