START | FÖLJ | TIPS | FRÅGA | FÖRELÄSNING | VECKOBREV | GÅ MED | ELEVER |  

LÄRAR-LOUNGEN

För att få tillgång till den exklusiva lärar-loungen
måste du anmäla ditt intresse. Det gör du genom 
att maila till loungen@askvaldi.com och skriva ner
ditt namn, vilken skola eller vilken högskola eller 
universitet du arbetar på. Därefter får du tillgång
till loungen där du kan få feedback från en coach 
och hänga med andra lärare.

Redan 1996 startades ett 1-årigt projekt som
hette Lärarrummet och som medfinansierades 
av bland andra Skolverket. Det har allt sedan 
dess kommit frågor om Lärarrummet kan göra
comeback. Lärar-loungen är svaret på detta. 

Tveka inte. Gå med nu!
loungen@askvaldi.com

Copyright by Valdi Ivancic 2016-2017