LABORATIONSRAPPORT  
Varför gör man laborationsrapporter? En laborationsrapport (eller labbrapport som en del säger i vardagligt tal) illustrerar hur en laboration gick till och vad man kom fram till. Det är ett vanligt sätt inom utbildningar på olika nivåer i alla naturvetenskapliga ämnen. 

Laborationsrapporter skrivs av elever för att redovisa kunskaper för sina lärare eller klasskamrater. Den som skriver ska tänka att texten ska förstås av andra på ett lättbegripligt sätt så att man själv skulle förstå om man aldrig hade gjort laborationen förut. Tänk som om du skriver den för någon som inte har deltagit på samma laboration och att du förklarar laborationen så pass ingående att någon annan skulle kunna utföra den på exakt samma sätt med laborationsrapporten som en instruktionsbok eller manual.
Läs mer om vad en laborationsrapport är för något. Här kan du se ett dokument från Skolverket om varför och hur man ska göra en laborationsrapport, vilka delar som ska vara med och vad man bör tänka på. Dokumentet är i pdf-format och kan laddas ner eller skrivas ut. LABBRAPPORT (öppnas i ett nytt fönster eller flik).
Laborationsmall
Denna mall visar hur du gör och vad som måste finnas med i en laborationsrapport. Du kan följa en checklista och får tydliga instruktioner. LABORATIONSMALL
I samarbete med andra elever Det är aldrig fel att försöka lära av andra elever, och heller aldrig fel att försöka förklara för andra. det är först när man vet hur man ska förklara för andra så att de förstår, som man själv behärskar just det här momentet i NO. Klarar du det är du nära A-nivå i betygsbedömningen.
Extra hjälp Även om inte har en föreläsning ska du inte tveka att skicka iväg en fråga eller fundering till din lärare här på Ask Valdi (hello@askvaldi.com). Det kan hända att du inte får ett svar direkt, men troligtvis får du ett svar så snart läraren hunnit läsa din fråga och funderat ut ett bra, pedagogiskt sätt att besvara den på. Ge inte upp. Den som inte ger upp har heller inte misslyckats!
  Tillbaka till förra sidan Schemalagda föreläsningar
   
   

Copyright by AskValdi.com 2016-2018