START | FÖLJ | TIPS | FRÅGA | FÖRELÄSNING | VECKOBREV | GÅ MED | ELEVER |  
GÅ MED I ASK VALDI

Just nu startar vi en grupp för dem som vill vara en del av Ask Valdi. Du kommer få inspiration, 
tips, få läsa intervjuer, ta del av Valdi's nätverk från hela världen och få möjlighet till stöttning 
för att komma igång med ditt lärande, ditt projekt eller med att bli bättre lärare/föreläsare. Vi
kommer tillsammans att blida en community som är tänkt att bli ett föredöme för andra som
signar upp framöver. Det är helt kostnadsfritt att gå med idag. Framöver kommer det tas ut
en liten avgift för andra som vill gå med, men du som väljer att gå med nu kommer alltid vara
med kostnadsfritt eftersom du är med och utformar Ask Valdi till framtidens inspirationskälla!

Vill du veta mer? 
hello@askvaldi.com

Copyright by Valdi Ivancic 2016-2017