START | FÖLJ | TIPS | FRÅGA | FÖRELÄSNING | VECKOBREV | GÅ MED | ELEVER |  
Sidan där DU får inspiration !

För dig som är pedagog, lärare, utbildare, skola, skolledare, elev, app-utvecklare 
eller läromedelsförfattare. Du som vill bli inspirerad, entusiasmerad och inte minst
engagerad på ett nytt sätt. Jag delar med mig av mina upplevelser, min erfarenhet,
av mina misstag och mina framgångar. Ask Valdi är sidan där du får inspiration och 
idéer till hur du ska lära dig och få bättre kunskap om lärande.

Tips 1 kommer redan här!
Har du gjort din TO-DO-LIST?

Vill du veta mer? 
hello@askvaldi.com

Copyright by Valdi Ivancic 2016-2017