START | FÖLJ | TIPS | FRÅGA | FÖRELÄSNING | VECKOBREV | GÅ MED | ELEVER |  

      
Du kan följa sidan på Facebook och Twitter
På Facebook finns även en studiegrupp man 
kan gå med i för att få extra stöd. Den måste 
man ansöka till och bli godkänd för att vara
med i. Det som skrivs i gruppen syns inte av
andra som inte är medlemmar i gruppen.


Det finns även möjlighet att få ställa frågor 
direkt i appen Periscope när det sänds live-
föreläsningar på @AskValdi eller @ask_valdi.

Ses där!


   


Copyright by Valdi Ivancic 2016-2017