START | FÖLJ | TIPS | FRÅGA | FÖRELÄSNING | VECKOBREV | GÅ MED | ELEVER |  Nu har du möjlighet att boka VALDI som föreläsare! 

Valdi Ivancic - working for a better world!

| Patents | Stanford Blog | Scientific Papers |

Valdi är en professionell föreläsare som sedan mitten på 1990-talet har föreläst vid olika
högskolor och universitet där han utbildat och fortbildat pedagoger, studenter och företag.
Nu kan även du eller din organisation boka honom för att bli inspirerad och får nya idéer.

Skicka ett mail till hello@askvaldi.com för att boka föreläsning.