RESONERA & ARGUMENTERA  

I naturvetenskapliga sammanhang gäller det att kunna resonera i 2 eller flera led, samt att kunna argumentera för att nå höga betyg, men även för att vara trovärdig och visa att man kan tänka i större sammanhang.

Här kommer en kort guide på hur det ska gå till:
Resonera
Exempel i att resonera i 2 led

1)  Du förklarar att olja inte är bra energi-resurs och råmaterial för tillverkning för att den inte är
   a) förnybar (detta svar ligger på E-nivå) och dessutom   
   b) då användning och förbränning av olja ökar koldioxidhalten som leder till att växthuseffekten                snabbar på. (detta svar är att svara i 1 led och ligger på C-nivå)
   c) Det i sin tur leder till att man förstör för kommande generationer framöver (detta svar är att svara        i 2 led och visar att man är medveten om vad som händer därefter och ligger på B-nivå)
   d) och för att undvika detta föreslås en ökad satsning på förnybar energi och återvinningsbart                  material såsom solenergi och biologiskt material (här återknyter du till ursprunget och kommer            med konkret förslag på hur man kan göra istället. Får du med a-d så ligger du på A-nivå).
Argumentera
Exempel på argumenterande text

2) Delar som ska finnas med i din argumenterade text är
   a) en tes som är som en hypotes, en tanke eller ställningstagande som du försvarar och bevisar genom 
   b) ett eller flera argument som bör innehålla 
      - fakta (med källor som är trovärdiga eller som du granskat mycket kritiskt)
      - forskning (med hänvisning till forskare eller forskning)
      - och kan/bör avslutas med ett känslomässigt eller etiskt argument. Ta gärna med metaforer eller aktuella exempel som folk i allmänhet känner till och kan relatera till.
    c) ett eller flera 'motargument' som du bemöter, vilket gör dina argument än mer trovärdiga eftersom du vågar förekomma och visar att du inte är rädd för motståndarsidans argument. Men lägg mer tid och kraft på dina argument än på motargumenten.
    d) en sammanfattning för att kort repetera och mata in dina argument som du försvarar
    e) ett fyndigt avslut där du upprepar din 'tes' eller visar kraftfullt hur din tes är bättre än andra alternativ.  
    f) undvik personangrepp och pajkastning!
Tips och förberedelse

Läs alltid i kursplanen och kursmålen vilka moment som tas upp i kursen eller ämnet. Där står det tydligt på vilken nivå man ska resonera och kunna argumentera. Det brukar stå väldigt tydligt vad som bedöms och vad som krävs för för olika betyg.


Extra hjälp Om du inte förstår, eller vill ha förtydligande, ska du inte tveka att skicka en fråga eller fundering till din lärare här på Ask Valdi. Det kan hända att du inte får ett svar direkt, men troligtvis får du ett svar så snart läraren hunnit läsa din fråga och funderat ut ett bra, pedagogiskt sätt att besvara den på. Ge inte upp. Den som inte ger upp har heller inte misslyckats!
  Tillbaka till förra sidan
   
   

Copyright by AskValdi.com 2016-2018