NO åk 9

Fysik: Kärn- och Atomfysik, SolsystemetUniversum,

Biologi: Ekologi, Genetik, Evolution & Bioteknik  

Kemi: Kemi på 50 minuter, Organisk kemi, Atomer joner och kemiska reaktioner.

NO åk 8

Fysik: Akustik (Ljud), Optik (Ljus)

Biologi: Människokroppen

Kemi: En hållbar utveckling, Syror och baser, Luft vatten och mark

NO åk 7

Fysik: Mått och Materia,

Biologi: Läran om Livet 

Teknik åk 7  
Matematik åk9 Procent, Linjära Funktioner, Matematik på 100 minuter

Matematik åk 7

De 4 räknesätten, Geometri, Algebra, Ekvationer
Läxhjälp Matematik
Labbrapport

Prov & presentation
Laborationsmall och information, Laborationsexempel Densitet

Inför prov (ppt), Resonera & Argumentera
KLASSER  | 7A | 7B | 7C | 7D | 8A | 8B | 8C | 8D | 8M | 9A | 9B | 9C | 9D | 9M |
   

Copyright by AskValdi.com 2018-2022